miércoles

Encuesta sobre el estado del Patrimonio Cultural Valenciano 5

Las entidades cívicas Cercle Obert de Benicalap y el Gran Hermano del Patrimonio Cultural Valenciano formulan las siguientes preguntas a los diferentes partidos que conforman las actuales Cortes Valencianas, al Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana y a la nueva consellera de Cultura y Turismo, sin olvidar a los diversos partidos y coaliciones que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Valencia (Esquerra Unida, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Compromís), con el ruego de que nos remitan las respuestas a la mayor brevedad.
Respuestas remitidas por el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, agradeciéndoles su amabilidad y gentileza al aceptar nuestra iniciativa.

1.- ¿Cómo valora usted la actual política cultural valenciana y qué aspectos considera que deben mejorarse o cambiarse?
 
És una política fonamentalment pensada en els contenidors culturals deixant en segon lloc els aspectes culturals directes. Importa més el contenidor que el contingut
Evidentment, des del nostre punt de vista, cal invertir la situació i prioritzar els aspectes culturals directes abans que els seus contenidors, els aspectes més de masses front als elitistes a tots els nivells inclós també l'esport.

2.- España es el segundo país del mundo que más bienes culturales tiene inventariados y registrados en la UNESCO. ¿Le parece normal esa saturación de bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial y la ausencia de programas públicos y privados destinados a la conservación y difusión de esos monumentos y bienes protegidos oficialmente?

No és normal. Algun dia la UNESCO pot començar a descatalogar per absència de polítiques adequades. I és un absurd disposar de tant de patrimoni i no donar-li una protecció adequada i aprofitar-lo com un element cultural i també, com un element d'atracció turística important per a donar-li contingut i valoració econòmica

3.- La actual inclusión de Turismo en la Consellería de Cultura supone un importante reto y abre grandes dudas en relación a las medidas que piensa adoptar y aplicar el gobierno valenciano en materia de Patrimonio Cultural. ¿Cree usted que van a cambiar las costosas políticas en favor de los grandes eventos y se van a desarrollar, en un futuro, programas de difusión cultural y revalorización eficaz de nuestro abundante legado patrimonial? ¿Cree usted que el nuevo gobierno de Camps va a impulsar el turismo cultural y de calidad, elaborando programas eficaces de rehabilitación y difusión del Patrimonio Cultural Valenciano?

A mi m'agradaria que s'anara per este camí. Però tinc molts dubtes. Els governants del PP es comporten massa vegades com a vertaders nous rics incapaços de valorar el nostre patrimoni i amb un desig irresponsable de passar a la posteritat amb "piràmides i eventos". Encara que semble mentida, la manca d'una autoestima com a valencià i la manca d'una cultura adequada ajuden poc en esta direcció

4.- El Consell Valencià de Cultura lleva 6 años sin renovarse y su actividad es mínima. ¿Considera necesaria su disolución o emprendería una total reforma para lograr así un organismo independiente y conectado con el tejido productivo, universitario…?

El CVC es renovà fa poc si no estic equivocat. Però comence a tenir molts dubtes de la utilitat del Consell Valencià de Cultura. Consumeix uns recursos econòmics importants i ningú li fa massa cas. Potser ha arribat l'hora d'estalviar amb la seua supressió o, almenys, de modificar-lo de forma significativa

5.- Si la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano fuera un organismo realmente independiente y dinámico, ¿sería necesario y positivo suprimir el Consell Valencià de Cultura, para evitar duplicidades, máxime teniendo en cuenta que la propia Universidad de Valencia y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos pueden y deben elaborar informes para las declaraciones de BIC y otros asuntos de índole similar?

Em costa visualitzar una Direcció General, encara que siga de Patrimoni Cultural, que siga independent amb l'estructura política actual. És imprescindible que siga més dinàmica. D'aconseguir-se efectivament el CVC seria encara menys necessari i gens imprescindible.

6.- El abandono de los museos en Valencia es una realidad lacerante. ¿Qué medidas cree usted que se deben adoptar para lograr que el Museo de Bellas Artes de San Pío V de Valencia pueda ser rehabilitado y ampliado en un plazo prudencial?

Hi ha una mesura fonamental: Que els dos grans partits PP i PSOE consideren el Museu de Belles Arts un tema suficientment important com per a renunciar a emprar-lo com a arma contra el partit oposat. És realment vergonyós el que està passant amb este museu i qui paga els plats trencats és la ciutat de València.

7.- ¿Le parece normal que la titularidad de la segunda pinacoteca de España le corresponda al Ministerio de Cultura?

No hi quasi res de normal en el funcionament d'aquest museu. Però vull repartir les culpes al 50% entre els dos partits. En el fons no se'l prenen en serio ni l'un ni l'altre.

8.- ¿Cree usted que hay coordinación entre las diferentes administraciones locales, autonómicas, provinciales, centrales… para consensuar y activar programas de rehabilitación y difusión de nuestros monumentos, museos…?

L'única coordinació efectiva entre ambdues administracions està en establir com a camp de batalla entre les dues determinats llocs de la ciutat: El museu San Pius V, la prolongació del Cabanyal, les instal.lacions del port etc. La resta desacords i desencontres permanents. Vergonyós!

9.- ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos y las asociaciones cívicas a la hora de defender, proteger y difundir el Patrimonio Cultural?

Què sàpiga no hi ha molta experiència de lluita ciutadana en la defensa de temes patrimonials. Si exceptuem les associacions del Cabanyal on conflueixen temes no patrimonials, l'experiència més recent que conec és la de Cercle Obert. Evidentment, caldria anar augmentant i potenciant el treball i la participació ciutadana al voltant d'estos temes.

10.- ¿Por qué no existe un interés mayor de las instituciones en favor de la protección y revalorización de nuestros monumentos, de nuestros jardines, de nuestros museos…? ¿Cree usted que nuestras autoridades y representantes políticos ven la Cultura únicamente desde un punto de vista anecdótico, siendo incapaces de obtener rentabilidad económica?

És un tema important el que es planteja. Crec que és una mescla de moltes coses: Incultura, menyspreu a tot allò que és propi, desinterés per qualsevol arrel de caràcter històric, poca personalitat com a poble. Els pobles que s'autoestimen tenen un gran respecte per tots els seus aspectes patrimonials. Malauradament, la inversa també és certa. Per açò potenciar l'autoestima dels valencians com a poble és una forma ampla de potenciar la defensa del nostre patrimoni.

11.- ¿Qué medidas aplicaría usted de inmediato ante la situación de abandono que padecen numerosos bienes y elementos singulares en la ciudad de Valencia?

Estem en una situació econòmica molt complicada i evidentment ara no es poden demanar massa recursos. Caldria n'obstant, dedicar una part dels mateixos i posar imaginació en la conservació d'aquests elements singulars mitjançant cursos del Servef, de formació, beques etc.

12.- Invertir en cultura y educación son elementos básicos para lograr ciudadanos sensibles y comprometidos con su entorno, con la ciudad… Conocer nuestra historia y sus huellas monumentales es la mejor forma de lograr que seamos ciudadanos activos y unidos a nuestro presente, y eso nos permite sentirse participes de construir un futuro para la convivencia y el desarrollo armónico de todos los valencianos… ¿Qué considera usted que debería ser la primera tarea, el primer reto a desarrollar por nuestros representantes políticos en materia de cultura y educación?

Els temes d'educació i cultura, el mateix que els de sanitat i atenció a la dependència cal mantenir-los per damunt de tot. Hi ha en Generalitat i Ajuntaments molts aspectes on estalviar. També cal recordar que cal augmentar els ingressos en temes com impost de patrimoni, eliminar desgravacions a l'impost de societats, SICAVs, control efectiu del frau fiscal etc.

13.- ¿Por qué los políticos se empeñan en nombrar a políticos en cargos como el de Director del Museo de Bellas Artes de San Pío V de Valencia, que debería adjudicarse después de un concurso a personas independientes y cualificadas?

És la política de l'enxufisme on es nomena a una persona no perquè siga el millor per a la tasca sinó perquè té un carnet del PP, és amic d'algú del PP o és familiar d'algú del mateix partit. Açò va passar amb el PSOE. Amb el PP és la situació normal de col.locació de qualsevol persona de dretes: No pels seus valors sinó per les seues relacions. Ells sempre han pensat d'aquesta forma i també la regla s'aplica mecànicament als temes culturals.

14.- Para terminar, ¿qué papel considera usted que deben adoptar y asumir en un futuro los medios de comunicación valencianos, a la hora de acostumbrar a sus lectores, oyentes, televidentes, internautas… sobre el gran papel y beneficio que se obtiene al conocer y disfrutar de nuestro Patrimonio, de nuestra lengua, de nuestros paisajes… ?

M'agradaria que els mitjans de comunicació foren un poc més professionals i dedicaren més temps i/o paper als temes culturals i patrimonials. Si, a més, està adequadament tractat, milor que millor. És un canvi que cal fer als mitjans de comunicació però que no es farà de forma apreciable si no és un moviment general de tota la societat.

15.- ¿Quiere usted compartir alguna reflexión con todos nosotros?

Moltes gràcies per la vostra enquesta i per l'excel.lent treball que feu en defensa del Patrimoni Cultural Valencià.